Start verkoop en bouw Zuidwacht

Na de zomervakantie 2017 start bouwbedrijf Van de Ven met het bouwen van 13 appartementen (sociale huur, doelgroep alleenstaande jongeren) en 6 rijwoningen. Deze komen op de plek van de tijdelijke parkeerplaats aan het Anton Pieckplein/Achterom/Bilderdijkstraat.

.

De verkoop van de rijwoningen start juni 2017. Start bouw eind 2017.
Nadere informatie is te verkrijgen via www.zuidwacht.nl

Woningen vormen Zuidwand Bruisend Dorpshart

De gemeente Loon op Zand verkoopt grond voor de ontwikkeling van de Zuidwand Bruisend Dorpshart aan Lavertuur Planontwikkeling B.V. die samen met Van de Ven Bouw & Ontwikkeling B.V. de Zuidwand realiseert. Woensdag 18 januari werden daarvoor de handtekeningen gezet. Er komen huurappartementen van Casade aan het Anton Pieckplein en grondgebonden koopwoningen aan de Bilderdijkstraat. De realisatie van de Zuidwand is het sluitstuk van het programma ‘Bruisend Dorpshart’.Appartementen en woningen op plaats voormalige gemeentewinkel en braakliggend terrein

Waar eerst de inwoners terecht konden voor gemeentezaken, komen appartementen. Na de verhuizing naar Het Klavier werd de gemeentewinkel gesloopt en legden we tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ernaast ligt nog een stuk grond braak. Daar zou als onderdeel van woonhof Branderhof een tweekapper komen. Dat gaat niet door. Lavertuur Planontwikkeling B.V. ontwikkelt beide stukken grond en laat er voor twee opdrachtgevers woningen bouwen.

Huur- en koopwoningen
Voor Casade komen er aan het Anton Pieckplein 10 kleinere huurappartementen gerealiseerd voor 1-2 persoonshuishoudens en 3 huurappartementen die bestemd zijn voor 3 persoonshuishoudens. Aan de Bilderdijkstraat (woonhof Branderhof) komen 6 grondgebonden koopwoningen.

De bouw start naar verwachting na de bouwvak 2017.

Trafokunst geplaatst

Vrijdag 22 juli plaatste kunstenaar Maarten de Reus de kunst om het trafohuisje in de bocht Peperstraat – Marktstraat.

De Reus liet zich inspireren door de graffiti waarmee deze gebouwtjes meestal worden bespoten. ‘De graffiti heb ik als het ware losgehaald en er als een soort schil overheen geplaatst.’

Bij het trafohuisje komt als onderdeel van het kunstwerk ook een bank in de vorm van een bliksemschicht. De bank biedt Heijmans de gemeente aan.

Waarom een kunstwerk om het trafohuisje? Je leest het in de uitleg

Aanpak brandweerkazerne kan starten

De voormalige brandweerkazerne aan het Anton Pieckplein is verkocht. Vanochtend werden de handtekeningen daarvoor gezet. Cornelis Huygens Profero B.V. is de koper. Een belangrijke mijlpaal weer in de realisatie van het Bruisend Dorpshart.

De eerste verdieping wil de gemeente huren om een deel van de organisatie te huisvesten. Voor de begane grond is de koper in gesprek met een zorginstelling die er een bed & breakfast wil beginnen.

De brandweer huisde van 1952 tot 2007 in het pand. Het korps verhuisde naar een nieuwe kazerne aan de Dodenauweg.

Feest bij opening Anton Pieckplein

Zaterdagavond 28 mei opende burgemeester Wim Luijendijk het Bruisend Dorpshart. Hij deed dat samen met Solenn Lecat, de kleindochter van de kleindochter van Anton Pieck.

Ruim 3.000 bezoekers genoten van de optredens tijdens het openingsprogramma. De Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel startte voor Het Klavier. Alma Nieto zong over het Bruisend hart: “Hier staan we samen in het midden…van ons dorpshart en je voelt het meteen…’t is een plek gemaakt door & voor iedereen”. De bezoekers beaamden dit, net als Gers Pardoel die het een eer vond op te treden in het dorp waar hij opgroeide. We kijken terug op een mooi en gezellig openingsfeest.

Een plek gemaakt door en voor iedereen
Aan het Anton Pieckplein bouwde de gemeente samen met Casade en Heijmans het Bruisend Dorpshart. Op deze levendige ontmoetingsplek voor iedereen is ruimte voor wonen, werken en recreëren.

Feestelijke opening 28 mei

Op 24 mei 2014 vertrok een stoet vanaf het Pleinfestival op het Prins Mauritsplein naar de Nieuwe Markt. De Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel ging hen voor. Doel: het slaan van de eerste paal voor Het Klavier.

Nu, twee jaar later, is de ‘zandvlakte’ veranderd in een mooi dorpshart. Het Pleinfestival is voor het eerst in dit vernieuwde dorpshart op het Anton Pieckplein. Het uitgelezen moment om het Bruisend Dorpshart officieel te openen.

Opening met Gers Pardoel
Zaterdag 28 mei opent burgemeester Wim Luijendijk om 20:00 uur het Bruisend Dorpshart. We stelden een openingsprogramma samen voor jong en oud. Met medewerking van de Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel, Alma Nieto, Rens Merkelbach, de familie Pieck en Gers Pardoel. Landelijk bekend en zeer succesvol!

We hopen u ook te mogen begroeten op het Anton Pieckplein!

Weekmarkt: gezelligheid en levendigheid op Anton Pieckplein

Sinds vrijdagmiddag 1 april 2016 is de Kaatsheuvelse weekmarkt weer terug op de oude locatie. Wethouder Kees Grootswagers verwelkomde de kooplieden van de weekmarkt terug op het plein. Namens de gemeente Loon op Zand trakteerde hij op taart. De weekmarkt is een wekelijks terugkerend evenement: een ontmoetingsplaats in een ongedwongen sfeer. Decennia geleden gestart voor de plaatselijke bevolking en dagtoeristen. Nu terug op ‘de Markt’ die inmiddels tot Anton Pieckplein is omgedoopt. Een naam die een sfeer oproept die past bij de weekmarkt: levendigheid en gezelligheid op straat.

Terug op ‘oude’ locatie
We bouwden afgelopen jaren het Bruisend Dorpshart. Daarom stond de weekmarkt afgelopen jaren op verschillende plaatsen in het centrum. Zo stonden de kramen bij De Werft en in de Vossenbergselaan. Op 2 april 2010 verhuisde de weekmarkt tijdelijk naar de Hoofdstraat en Peperstraat. Nu, zes jaar later, komt de markt terug op de ‘oude’ plaats: het Anton Pieckplein. Samen met de horecaondernemers willen de marktkooplieden er de gezellige bedrijvigheid terugbrengen.

De weekmarkt staat er iedere vrijdagmiddag van 13:00 uur tot 17:00 uur. De kooplieden hopen u opnieuw te mogen verwelkomen. Zij geven u graag weer de persoonlijke aandacht die de markt zo bijzonder maakt.

Presentatie kunsttoepassing trafohuisje

Donderdagavond 3 maart presenteerde kunstenaar Maarten de Reus het Definitief Ontwerp voor de kunsttoepassing op het trafohuisje bij Het Klavier. De Amsterdammer vertelde aan de raad en direct omwonenden met beelden over de totstandkoming van zijn idee naar het uiteindelijke ontwerp. Naar verwachting wordt het kunstwerk in juni of juli aanstaande geplaatst.

Advies Welstandscommissie
Begin 2015 gaf de toenmalige Welstandscommissie (inmiddels Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) een advies met voorwaarden voor het afgeven van een tijdelijke vergunning voor het plaatsen van het transformatorgebouw. Voor een definitieve vergunning vond men dit gebouw niet passen op die plek en ook niet passen bij Het Klavier. De commissie adviseerde om er een kunstwerk van te maken. Pas dan kan kunnen zij positief adviseren voor een definitieve vergunning.

Selectie kunstenaar
Burgemeester en wethouders hebben dit advies opgevolgd. In samenspraak met het Brabants Kunst en Kultuur Centrum (BKKC) zijn kunstenaars geselecteerd die bewezen hebben dat zij voor een dergelijke plek in de bewoonde omgeving een passend kunstwerk kunnen maken.

Vijf kunstenaars zijn aan het werk gezet en verzocht hun Schetsontwerp te presenteren. Daartoe is een selectiecommissie samengesteld met o.a. een architect, een stedenbouwkundige, raadsleden, collegeleden, de adviseur van BKKC en ambtenaren. Maarten de Reus is de kunstenaar die na de selectie als eerste uit de bus kwam.

Over de kunstenaar
Maarten de Reus is in 1961 geboren in Heerenveen. Hij volgde de kunstacademie in Arnhem. Hij heeft beelden gemaakt in binnen- en buitenland. Bekende werken van hem zijn: ‘Kooi met geen poema’ in Apeldoorn; ‘Het Baken’ in Emmeloord; ‘Groen’ in Barendracht; ‘Timetunnel’ in Leeuwarden.

Heijmans Woningbouw schenkt onderdeel
Voor de realisatie van de kunsttoepassing is budget gereserveerd binnen het programma Bruisend Dorpshart. De totale kosten van de realisatie van de kunsttoepassing zijn € 65.000,- inclusief honorarium. Daarnaast zijn er nog de ontwerpkosten van de andere kunstenaars evenals advieskosten: totaal € 16.000,-. De kosten blijven binnen het budget. Onderdeel van de kunsttoepassing is een passend zitelement. Dit wordt geschonken door Heijmans Woningbouw, aannemer van het Bruisend Dorpshart en Het Klavier.

Welkom in het Bruisend Dorpshart

Op en rondom het Anton Pieckplein bruist het inmiddels volop. De bewoners van de Noordwand en Westwand betrokken hun woning aan het plein. In Het Klavier zijn de bewoners en gebruikers inmiddels ook al aardig thuis. Er staat steeds meer op de agenda van het Theater en brasserie Bij Anton wordt binnenkort ingericht. Op 19 februari opent brasserie Bij Anton in Het Klavier om vanaf 20 februari te gaan bruisen.

Op de beganegrond van de Noordwand opende de Rabobank een vestiging. De voorbereidingen voor de opening van Grand Café Du Nord zijn in volle gang. De ondernemer heette bewoners welkom om alvast een kijkje te nemen.

Vanaf 1 april komt de weekmarkt weer terug op het plein. Begin maart zetten we een proefopstelling van de markt en terrassen neer. Zo kunnen we benodigde voorzieningen in het plein op de juiste plaats aanbrengen. Ook de organisatie van het Pleinfestival is al druk bezig voor de eerste editie op het Anton Pieckplein op 27, 28 en 29 mei.

Sloop gemeentewinkel

Vandaag startte de machinale sloop van de voormalige gemeentewinkel. Er zijn geen materialen met asbesthoudende stof meer. Daarom gaf de omgevingsdienst het gebouw vrij om machinaal te gaan slopen.

Bruisend Dorpshart - wethouder Bruijniks sloopt gemeentewinkel

Wethouder Gerard Bruijniks verrichtte de eerste sloophandeling.
Uiterlijk 18 januari is de sloop klaar. Meer dan 90% van het materiaal wordt hergebruikt.