Woningen vormen Zuidwand Bruisend Dorpshart

De gemeente Loon op Zand verkoopt grond voor de ontwikkeling van de Zuidwand Bruisend Dorpshart aan Lavertuur Planontwikkeling B.V. die samen met Van de Ven Bouw & Ontwikkeling B.V. de Zuidwand realiseert. Woensdag 18 januari werden daarvoor de handtekeningen gezet. Er komen huurappartementen van Casade aan het Anton Pieckplein en grondgebonden koopwoningen aan de Bilderdijkstraat. De realisatie van de Zuidwand is het sluitstuk van het programma ‘Bruisend Dorpshart’.Appartementen en woningen op plaats voormalige gemeentewinkel en braakliggend terrein

Waar eerst de inwoners terecht konden voor gemeentezaken, komen appartementen. Na de verhuizing naar Het Klavier werd de gemeentewinkel gesloopt en legden we tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ernaast ligt nog een stuk grond braak. Daar zou als onderdeel van woonhof Branderhof een tweekapper komen. Dat gaat niet door. Lavertuur Planontwikkeling B.V. ontwikkelt beide stukken grond en laat er voor twee opdrachtgevers woningen bouwen.

Huur- en koopwoningen
Voor Casade komen er aan het Anton Pieckplein 10 kleinere huurappartementen gerealiseerd voor 1-2 persoonshuishoudens en 3 huurappartementen die bestemd zijn voor 3 persoonshuishoudens. Aan de Bilderdijkstraat (woonhof Branderhof) komen 6 grondgebonden koopwoningen.

De bouw start naar verwachting na de bouwvak 2017.